Ethol Arweinydd nesaf Llafur Cymru - Hystingau

Mae aelodau cymwys yn cael eu gwahodd i gyflwyno cwestiynau i’r ymgeiswyr eu hateb mewn digwyddiadau hystyngau a fydd yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru.

Dylai’r aelodau glicio’r botwm isod i gyflwyno cwestiynau, gan nodi’n glir pa ddigwyddiad hystyngau maen nhw’n dymuno cymryd rhan ynddo.

Nid yw cyflwyno cwestiwn ar y ffurflen hon yn gwarantu y bydd yn cael ei ofyn mewn digwyddiad hystyngau. Cyn pob digwyddiad, bydd detholiad o gwestiynau’n cael eu dewis yn unol â chanllawiau’r Pwyllgor Gweithdrefnau.

Dylai aelodau cymwys sy'n dymuno mynychu hystingau RSVP i'w digwyddiad dewisol trwy'r botymau isod.Cyflwyno eich cwestiwn